پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
یک کارشناس و پژوهشگر حوزه اعتیاد:

20 درصد خانواده‌های معتاد، فرزند معتاد دارند

یک کارشناس و پژوهشگر حوزه اعتیاد گفت: «بر اساس مطالعات انجام شده حدود 14 تا 20 درصد خانواده‌های دارای والدین معتاد، فرزند معتاد دارند.»

۱۳۹۴-۰۳-۱۷ کد خبر: 96

رییس کمیته امداد امام خمینی (ره):

30 هزار خانواده با سرپرست معتاد زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند

رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: «حدود 30 هزار خانواده با سرپرست معتاد اکنون تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند.»

۱۳۹۴-۰۶-۱۶ کد خبر: 500

بار درمان اعتیاد، بیشتر بر دوش بخش خصوصی و مردم است:

افزایش قیمت شیشه از 20 به 70میلیون تومان

معاون مقابله با عرضه و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر معتقد است که مبارزه با موادمخدر دیگر به مرزهای شرقی کشور محدود نمی‌شود.

۱۳۹۴-۰۶-۲۴ کد خبر: 566

معاون پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی کشور:

10 مرکز درمان اجتماع محور اعتیاد تا پایان امسال راه اندازی می شود

بعد از خبر واگذاری مدیریت ماده 16 به سازمان بهزیستی،مقرر شده است تا روند اجرای این ماده به یک روند نرم تر و مستمر برای استفاده از ابزار قانونی برای مداخلات درمانی تبدیل شود.امیدواریم که بعد از این، دیگر شاهد برنامه های ضربتی برای معتادان متجاهر نباشیم.

۱۳۹۵-۱۱-۰۲ کد خبر: 2001

89 درصد اطرافیان فرد معتاد «افسرده‌»اند

بر اساس نتایج پژوهشی که درباره اعتیاد و گسترش افسردگی در اطرافیان این اشخاص انجام شده متوجه شدم از هر ۷۵ نفری که مانند خانواده معتادان درگیر این مساله بودند، تنها ۸ نفر افسردگی نداشتند؛ یعنی از هر ۷۵ نفر ، ۶۷ نفر به افسردگی مبتلا بودند.

۱۳۹۶-۰۷-۱۹ کد خبر: 2400