پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس:

تولید محصولی برای تشخیص فوری اعتیاد

تست با این محصول از طریق بزاق دهان صورت می‌گیرد و نیاز به هیچ امکانات سخت افزاری ندارد/از طریق این محصول می‌توان اعتیاد به مورفین،‌ آمفتامین و متا آمفتامین را از طریق بزاق دهان تشخیص داد/این وسیله در حال حاضر به تولید انبوه رسیده است.

۱۳۹۴-۰۸-۱۸ کد خبر: 910

اعتیاد‌‌ از یک تعارف ساد‌‌ه شروع می شود‌‌

از د‌‌انش‌آموزان چشم برند‌‌ارید‌‌!

اگر‌تا چند‌‌ د‌‌هه قبل استعمال‌ مواد‌‌‌مخد‌‌ر تنها به‌ افراد‌‌ بالاي‌ ٥٠ سال‌ ختم مي‌شد‌‌، حالا سن‌ اعتياد‌‌ آنقد‌‌ر پايين آمد‌‌ه كه نه تنها به 20 سالگي كه به كمتر از آن، يعني نوجواني و 13، 14 سالگي‌ رسيد‌‌ه‌ است‌.

۱۳۹۴-۰۹-۰۲ کد خبر: 958

بررسی روش‌های ردیابی مواد از طریق آزمایش:

مثبت در منفی

وقتی قرار باشد از موهای سر یا بدنت آزمایش بگیرند، قطعا نمی‌توانی یک‌شبه موهایت را بتراشی. آزمایش اعتیاد با نمونه‌مو (hair drug test) یک روش موثر و دقیق است. این تست برخلاف سایر روش‌ها می‌تواند تا ۹۰ روز پس از مصرف، مواد را در کورتکس مو نشان دهد.

۱۳۹۴-۱۲-۱۶ کد خبر: 1316