پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما

پرچين‌هايي به نام تابو!

تابوها پرچين‌هاي نامرئي و ناشناخته‌اي هستند كه به بسياري از آنها اجازه مطرح شدن نمي‌دهند اماتجربه ثابت كرده است تا زماني كه افكار عمومي نتواند به وضوح درباره مسائل اجتماعي حرف بزند، نمي‌توان انتظار داشت كه آن مساله به يك دغدغه جمعي تبديل شود.

۱۳۹۴-۰۹-۰۲ کد خبر: 960

مدیرعامل خانه خورشید:

برخی خط قرمزها، «ایدز» را تابو نگهداشته‌اند

برخی خط قرمزها باعث شده بیماری ایدز هنوز به شکل تابو باقی بماند. ما در آموزشهایی که باید به فرزندان خود ارایه دهیم، معمولا عقب هستیم. بخش عمده ای از این آموزشها باید در مدارس اتفاق افتد، اما هنوز درهای آموزش و پرورش برای ورود این آموزشها به مدارس باز نیست

۱۳۹۶-۱۰-۲۰ کد خبر: 2569