پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
مرکز مداخلات سوءمصرف مواد بیمارستان روزبه افتتاح شد:

منتظر تحقیقات بنیادی در حوزه اعتیاد باشیم؟

راه‌اندازی مرکز مداخلات سوءمصرف مواد را به فال نیک می‌گیریم اما کسی از آینده خبر ندارد، باید زمان بگذرد و کمی از فعالیتش بگذرد تا بتوان عملکرد آن را ارزیابی کرد. باید زمان بگذرد تا ببینیم آیا بالاخره تحقیقات بنیادی در این مرکز انجام خواهد شد یا خیر؟

۱۳۹۴-۱۰-۲۸ کد خبر: 1182