پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

قلیانها به ماده سرطانزای بنزن آلوده هستند

بیشتر مراکزی که مواد روانگردان و مخدر به تنباکوی قلیان اضافه می کنند و جوانان را به سمت اعتیاد و مسمومیت های حاد می کشانند، مراکزی هستند که مجوز ندارند و به صورت غیر قانونی فعالیت می کنند.

۱۳۹۴-۱۰-۰۷ کد خبر: 1104

«پورشه» و «بنز» قاچاقچیان موادمخدر به مزایده گذاشته شد

بر اساس ماده 17 قانون، وسایل نقلیه ای که در اجرای ماده 30 قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و باتصویب ستاد در اختیار سازمان کاشف قرار داده می شود، باید براساس شرایطی که ستاد تعیین نموده مورد استفاده قرار گیرد.

۱۳۹۶-۰۵-۲۱ کد خبر: 2297