پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
رییس اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت:

بسته درمانی رایگان ایدز برای حاشیه‌نشین‌ها

رییس اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت برنامه‌های جدید این وزارتخانه جهت کنترل ایدز در کشور را تشریح کرد و از ارائه بسته‌های خدماتی رایگان برای جمعیت حاشیه‌نشین در قالب اجرای طرح تحول بهداشت خبر داد.

۱۳۹۴-۰۳-۱۹ کد خبر: 111

عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

اعلام آمادگی کمیسیون بهداشت مجلس جهت همکاری بیشتر در پیشگیری از اعتیاد

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به ضعف‌های قانونی جامعه پذیرکردن معتادان بهبودیافته، گفت: «جهت همکاری بیشتر در جهت پیشگیری از اعتیاد از طریق مجلس آمادگی کامل داریم.»

۱۳۹۴-۰۳-۱۹ کد خبر: 115

رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

یک مقام کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر از احتمال گرایش معتادان به هرویین تزریقی خبر داد

رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «با توجه به افزایش قیمت موادمخدر روانگردان به ویژه شیشه احتمال روی آوردن معتادان به استفاده از هروئین تزریقی وجود دارد که بیماری های خطرناک را رواج می دهد.»

۱۳۹۴-۰۳-۲۵ کد خبر: 139

رئیس مجلس شورای اسلامی:

جلوی رشد ایدز و مواد مخدر گرفته شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «دو موضوع مواد مخدر و بیماری ایدز، از آسیب‌های اجتماعی زیانباری است که باید جلوی رشد آن به سرعت گرفته شود و نیاز است که رسانه ملی در این امر به کمک سازمان بهزیستی بیاید.»

۱۳۹۴-۰۴-۱۵ کد خبر: 208

کارشناس کمیته کنترل ایذر سازمان بهزیستی:

کشور در اجرای برنامه‌های کاهش آسیب افت داشته است

کارشناس کمیته پیشگیری و کنترل ایذر سازمان بهزیستی با انتقاد از وضعیت کنونی اجرای برنامه های کاهش آسیب در کشور می‌گوید: «چند سالی است به خاطر پررنگ شدن رویکرد انتظامی و امنیتی و همچنین کم شدن انگیزه مجریان این برنامه ها افت کرده است.»

۱۳۹۴-۰۵-۱۸ کد خبر: 299

رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

اتاق امن تزریق بسازیم

رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این اعتقاد است که برای راه اندازی اتاق امن تزریق، سیستم قضایی، انتظامی، بهداشتی، هلال احمر و بهزیستی باید با ستاد همکاری داشته باشند.

۱۳۹۴-۰۵-۱۹ کد خبر: 315

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی:

اگر تدبیر نکنیم شیوع ایدز بحرانی‌تر می‌شود

رئیس انجمن مدددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور مانع از پذیرش بیماری ایدز می‌شود، گفت:« اگر تدبیر نکنیم شیوع بیماری ایدز بحرانی‌تر می‌شود.»

۱۳۹۴-۰۶-۰۱ کد خبر: 375