پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:

طرح جمع آوری زنان معتاد بی‌نتیجه است

باید اجازه دهیم متخصصین و سازمان‌های غیر دولتی، غیرسیاسی و غیرامنیتی در خط مقدم برخورد با آسیب‌های اجتماعی باشند. این به منزله حذف کامل رویکردهای قضایی و انتظامی نیست چون در جای خود کاربرد خوبی دارند.

۱۳۹۴-۰۹-۰۸ کد خبر: 1002

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی:

طرح «رصد آسیب‌های اجتماعی» در استان‌ها اجرا می‌شود

بازدید میدانی کارشناسان از مراکز تحت پوشش بهزیستی در استان ها ضروری است چرا که باعث شناسایی آسیب ها و چالش ها می شود/تاثیر فرهنگ ها بر رفتارهای اجتماعی جامعه را با دگرگونی مواجه می کنند.

۱۳۹۴-۱۰-۱۳ کد خبر: 1120

کمبود نیرو و بی‌کیفیتی خدمات، 2مشکل اصلی اورژانس اجتماعی است

اورژانس اجتماعی در کما

اورژانس اجتماعی آن‌قدر ناشناخته است که در طول یک سال فقط 650 هزار بار با آن تماس گرفته می‌شود (مقایسه کنید با آمار چند میلیونی تشکیل پرونده در محاکم در هر سال) و ماموریت‌هایش آن‌قدر ناشناس مانده که از این میزان تماس فقط 150 هزار مورد مرتبط بوده است.

۱۳۹۵-۰۲-۰۱ کد خبر: 1430

«عشق مادری» زیر تیغ اعتیاد

عباس دیلمی‌زاده، کارشناس حوزه اعتیاد معتقد است که طرح موضوع عقیم‌سازی مادران معتاد کارتن‌خواب بسیار پیچیده است و هر انسانی ولو با این شرایط حق دارد فرزند داشته باشد و نباید به جرم اعتیاد ازحق داشتن فرزند محروم شود.

۱۳۹۵-۰۲-۰۴ کد خبر: 1434

انتقاد معاون رئیس‌جمهور از برخورد انتظامی با آسیب‌های اجتماعی

اگر اعتیاد موجی گسترده از آسیب‌های اجتماعی را سبب شده است، باید به موازات آن اورژانس اجتماعی را تقویت کنیم و این را یک ضرورت بدانیم، نه یک انتخاب. امدادرسانی به‌موقع به جامعه با یک ساختار مناسب یک حق برای شهروندان است و نه انتخاب برای دولت یا حاکمیت.

۱۳۹۵-۰۲-۰۷ کد خبر: 1453

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی:

اورژانس اجتماعی به بخش خصوصی واگذار می شود

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: در حال حاضر سطح 2 و 3 اورژانس اجتماعی به بخش خصوصی واگذار شده است و قرار شده طی 2 تا 3 سال آینده، سطح یک این اورژانس نیز از هدایت مستقیم سازمان بهزیستی خارج و به بخش خصوصی واگذار شود.

۱۳۹۵-۰۲-۲۷ کد خبر: 1500

با تسریع مداخلات اورژانس‌اجتماعی در بیمارستانها صورت می‌گیرد:

الزام بیمارستانها به ارجاع پرونده «کودکان معتاد» و «کودک‌آزاری» به بهزیستی

به محض ورود نوزادان و کودکان معتاد و یا مشکوک به اعتیاد به بیمارستان ها در کوتاه ترین زمان ممکن و پیش از پایان فرآیند درمان ، مداخلات اورژانس اجتماعی آغاز خواهد شد.

۱۳۹۵-۰۴-۰۵ کد خبر: 1621