پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
در نشست گفت و گوی میان رشته ای در باره ایدز مطرح شد:

انگ ایدز مانعی در راه درمان بیماران/بخاطر انگ بیشتر مبتلایان شناسایی نمی‌شوند

خیلی وقت ها ما دچار خودانگی هستیم مدیران و سیاستگذاران در کاهش آسیب اجتماعی انگ می زنند برای نمونه در بحث توزیع سرنگ بین معتادین مقاومت می کنند و می گویند این توزیع باعث افزایش اعتیاد در بین افراد می شود که این نیز اشتباه است.

۱۳۹۵-۰۹-۱۷ کد خبر: 1936

آیا درست نشانه گرفته ایم؟

۱۳۹۶-۰۱-۱۶ کد خبر: 2091

بررسی درخواست گواهی عدم اعتیاد برای شغل، از نگاه حقوقدانان، جامعه‌شناسان و کارشناسان حوزه اعتیاد

داغی بر پیشانی

به‌جای درخواست گواهی عدم‌اعتیاد از متقاضیان کار باید مشاغلی که نیاز به هوشیاری بالا دارند، فهرست شوند و استانداردهایی برای افراد متقاضی این مشاغل تعریف شود و گواهی عدم‌اعتیاد کنار گذاشته شود.

۱۳۹۶-۰۱-۱۹ کد خبر: 2096