پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما

شورای شهر متعلق به مردم است

۱۳۹۶-۰۱-۰۶ کد خبر: 2083

نامه سرگشاده عباس دیلمی زاده به لیلا ارشد

لیلا ارشد به عنوان نماینده جامعه سازمان های غیردولتی و جامعه مدنی به جای ترجیح منفعت شخصی، صلاح و خیر عمومی را برگزید و نشان داد که الگوی رفتاری یک فعال اجتماعی چقدر متفاوت است از رفتار فعالان عالم سیاست.

۱۳۹۶-۰۲-۲۵ کد خبر: 2151