پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:

سمن‌ها از ورود به چرخه بازی‌های سیاسی بپرهیزند

نقد کارشناسانه سیاست های موجود در حوزه وظایف هر یک ازسمن ها می تواند توجه کاندیداها را جلب کند فقط باید مراقب بود که نقد سیاست ها را با نقد افراد یا جناح های سیاسی رقیب تلفیق نکنیم که در این صورت حرف های خوب آنان هم ممکن است خریدار نداشته باشد.

۱۳۹۴-۱۰-۲۶ کد خبر: 1171

گفت‌وگو با رییس کمیته مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

از ضعف مدیریت در حوزه مواد مخدر تا توصیه‌ به سیاستمداران انتخاباتی

در مقابله با اعتیاد، مدیریت منسجمی نداریم/حتی 10 درصد از بندهای اصلی قانون مبارزه با مواد مخدر هم اجرا نمی‌شود/به مرکز فرماندهی، هدایت، مدیریت و مهار اعتیاد در کشور از 100 نمره، 20 هم نمی‌دهم/ستاد مبارزه با مواد مخدر هنوز "مرکز تحقیقات جامع" ندارد.

۱۳۹۵-۰۶-۱۷ کد خبر: 1781

در میزگرد «مصلحت‌اندیشی و انتخاب راه‌حل‌های میانه در مدیریت اعتیاد» عنوان شد:

اعتیاد موضوعی اجتماعی است؛ سیاسی مدیریتش نکنیم

اگر باورداشته باشیم مباحث اجتماعی موضوعی تخصصی است،درآن صورت متخصصان بایدمدیریت این حوزه رابر عهده داشته باشندحال‌آنکه می‌بینیم که سیاسی‌ترین وزارت خانه‌مان یعنی وزارت کشور مسئول یک موضوع خیلی تخصصی یعنی اعتیاد است درحالی‌که این موضوع اصلاً سیاسی نیست.

۱۳۹۵-۱۱-۱۳ کد خبر: 2010

شورای شهر متعلق به مردم است

۱۳۹۶-۰۱-۰۶ کد خبر: 2083

اعلام آمادگی انجمن مددکاری برای گزارش وضعیت اجتماعی به نامزدهای ریاست جمهوری

ورود به عرصه انتخابات بدون درنظر گرفتن برنامه های اجتماعی برای نامزدهای انتخابات، یک خطای استراتژیک است. البته سیاسی کردن حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز به همان اندازه بی تفاوتی به آن ، خطا به شمار می رود.

۱۳۹۶-۰۲-۰۴ کد خبر: 2114

اعتياد و نامزدی در انتخابات

۱۳۹۶-۰۲-۰۶ کد خبر: 2119