پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور مطرح کرد:

تاثیر برگزاری «کارزار رسانه‌ای شیشه» بر تماس‌های مشاوره‌ای با خط ملی اعتیاد

رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور از تاثیر برگزاری «کارزار رسانه‌ای شیشه» بر تماس‌های مشاوره‌ای با خط ملی اعتیاد خبر داد.

۱۳۹۴-۰۳-۱۷ کد خبر: 94

رییس اداره پیشگیری از اعتیاد وزارت بهداشت:

150 مرکز ترک الکل امسال راه‌اندازی می‌شود

رییس اداره پیشگیری ازسوء مصرف مواد مخدر وزارت بهداشت از اقدامات انجام شده جهت راه‌اندازی مراکز سرپایی و بستری سوء مصرف الکل در کشور خبر داد.

۱۳۹۴-۰۳-۱۸ کد خبر: 108

رودررو با نوجوانانی که از مصرف خود و دوستان شان می‌گویند

چاره اندیشی را به فردا موکول نکنیم

۱۳۹۴-۰۳-۲۴ کد خبر: 133

تحقیقات ثابت کرده است:

چند مصرفی شدن مواد مخدر می‌تواند به مرگ منجر شود

از مصرف توأم چند ماده مخدر می‌باید به‌طورجدی پرهیز شود چرا که ترکیب دو یا چند ماده مخدر در برخی موارد می‌تواند منجر به مرگ شود. برخی اوقات افرادی که به‌واسطه چند مصرفی جان خود را از دست می‌دهند، با آنهایی که مقدار مصرف بالایی دارند، اشتباه گرفته می‌شوند.

۱۳۹۴-۰۵-۱۰ کد خبر: 243

رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی:

آماری از مراجعه‌کنندگان برای ترک الکل به مراکز بهزیستی نداریم

رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه ثبت مشخصات افرادی که برای ترک الکل به مراکز بهزیستی مراجعه می‌کنند ممکن است آن‌ها را از ادامه درمان باز‌دارد، گفت: «به همین دلیل آماری از تعداد این افراد نداریم.»

۱۳۹۴-۰۵-۱۱ کد خبر: 261

مدیرکل دفتر پیشگیری از اعتیاد بهزیستی:

افزایش سوالات چگونگی ترک «الکل» در خط ملی اعتیاد

مدیرکل دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از افزایش سؤال در ارتباط با مصرف الکل و چگونگی ترک آن در خط ملی اعتیاد خبر داد و گفت: «در حال حاضر در حال تدوین پروتکل‌هایی برای استخراج آمار الکل در کشور هستیم.»

۱۳۹۴-۰۵-۲۱ کد خبر: 324

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی:

پروتکل اختصاصی درمان اعتیاد به الکل طراحی می شود

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از طراحی پروتکل اختصاصی برای درمان اعتیاد به الکل در کشور خبر داد.

۱۳۹۴-۰۵-۳۱ کد خبر: 364