پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
عضو گروه مطالعات اعتیاد مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی:

خطر اعتیاد سفید در کمین است

مشکلی که می توان به آن اشاره کرد این است که متادون در بازار ،چه به صورت قرص و چه به صورت شربت وجود دارد و برخی از بیماران خود درمانی می کنند و چون دوز مصرفی آن را از همان ابتدای مصرف رعایت نمی کنند موجب می شود که ترک آن سخت تر شود.

۱۳۹۶-۱۰-۲۰ کد خبر: 2568

اعتیاد سفید؛ درمان یا درد/ درمانم آرزوست

در حال حاضرمصرف متادون بیشتر از میزان عادی آن است و بنابر این تولید متادون داخلی باید محدود شود وگسترش درمان با متادون اشتباه است و می توان ،گفت در حال حاضر بیشتر ظرفیت پزشکان عمومی در درمان ترک اعتیاد به متادون معطوف داده شده است.

۱۳۹۶-۱۱-۰۲ کد خبر: 2593