پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
رئیس سازمان بهزیستی کشور:

۸۰ درصد معتادان پس از ترک بازگشت به مصرف دارند/ پلمب ۴۰۰ کمپ غیرمجاز ترک اعتیاد

براساس تحقیقات 70 درصد کسانی که معتاد می شوند پدر و مادر معتاد دارند، 9.7 کودکانی که مادرشان گرفتار اعتیادند معتاد می شوند و 3 درصد کودکان دارای پدر معتاد دچار اعتیاد می‌شوند که این موضوع نشان از تاثیر اعتیاد مادران بر اعتیاد فرزندان است.

۱۳۹۶-۰۲-۲۷ کد خبر: 2153