پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
عضو مرکز تحقیقات اعتیاد دانشگاه بهزیستی و توانبخشی:

تاثیر روش‌های روانپزشکی برای ترک اعتیاد چقدر است؟

در خیلی از موارد علت گرایش افراد به مصرف مواد، ناهنجاریهای خلقی و هیجانی عدم توانایی در مدیریت و کنترل هیجان و یا اختلالات رفتاری مانند افسردگی، اضطراب، بی ثباتی در هیجان و خلق و خو است.

۱۳۹۵-۰۶-۱۴ کد خبر: 1771

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران:

اختلالات روانی و مصرف مواد، عامل دو میلیون سال عمر از دست رفته ایرانی‌ها در ۲۰۱۵

اختلالات روانی منجر به حدود ۱۱ میلیون سال زندگی همراه با ناتوانی (YLDs) در کشورهای منطقه خاورمیانه طی سال ۲۰۱۵ شده است. همچنین ۱.۸ میلیون سال عمر به علت مصرف مواد مخدر در کشورهای منطقه از بین رفته است.

۱۳۹۶-۰۶-۰۵ کد خبر: 2325

89 درصد اطرافیان فرد معتاد «افسرده‌»اند

بر اساس نتایج پژوهشی که درباره اعتیاد و گسترش افسردگی در اطرافیان این اشخاص انجام شده متوجه شدم از هر ۷۵ نفری که مانند خانواده معتادان درگیر این مساله بودند، تنها ۸ نفر افسردگی نداشتند؛ یعنی از هر ۷۵ نفر ، ۶۷ نفر به افسردگی مبتلا بودند.

۱۳۹۶-۰۷-۱۹ کد خبر: 2400