پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
با امضای ۲ معاون وزیر بهداشت قوت گرفت؛

خطر افشای اطلاعات ۸۰۰ هزار بیمار اعتیاد و تقویت بازار سیاه متادون؟!

اگرچه مسئولین وزارت بهداشت معتقدند اسامی کدگذاری شده است اما متاسفانه این ظاهر قضیه است و این کد ۱۸ رقمی مورد توجه وزارت بهداشت از طریق مهندسی معکوس به راحتی قابل دسترسی است.

۱۳۹۶-۰۷-۱۶ کد خبر: 2390