پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

فرمانداران، پيشگيري از اعتياد را در اولويت قرار دهند

قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: «فرمانداران باید پيشگيري از اعتياد را در رأس برنامه‌های اولویت‌دار خود قرار دهند و نسبت به حساس‌سازي شوراهاي شهر و روستا نسبت به اعتياد و عوارض آن اقدام كنند.»

۱۳۹۴-۰۳-۱۱ کد خبر: 71

گزارشی از TC زنان چیتگر:

چیتگر ، زندگی از جنس دیگر

هم پدرش مصرف‌کننده مواد بوده و هم همسرش. یک ساله بوده که پدر و مادرش از هم جدا می‌شوند و پس از آن با پدربزرگش زندگی می‌کرده. در 14سالگی به اجبار پدربزرگش با یکی از جوان‌های فامیل ازدواج می‌کند و وقتی به ۲۰سالگی می‌رسد، او نیز گام در راه پدر و همسرش می‌گذا

۱۳۹۴-۰۳-۱۱ کد خبر: 76

یک جامعه‌شناس:

برای جلوگیری از شیوع اعتیاد باید از خانواده‌های آسیب‌دیده حمایت کرد

یک جامعه شناس گفت:«با توجه به وضعیت نامطلوب اکثر خانواده‌هایی که با اعتیاد روبرو هستند، آنان نیاز به حمایت و آموزش دارند، این گونه خانواده‌ها باید تحت مشاوره قرار گیرند تا نحوه مهارت و برخورد با افراد معتاد خانواده‌شان را یاد بگیرند.»

۱۳۹۴-۰۳-۱۲ کد خبر: 81

صورت مساله را پاك نكنيم

۱۳۹۴-۰۶-۱۷ کد خبر: 507

مدیر کل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش:

۱۵ سالگی سن شیوع و تجربه استفاده از مواد مخدر در کشور

مدیر کل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه که بالغ بر ۱۳ میلیون دانش آموز داریم، گفت:« سن ۱۵ سالگی سن شیوع و تجربه استفاده از مواد مخدر در کشور است. »

۱۳۹۴-۰۶-۱۷ کد خبر: 509

قائم مقام وزیر کشور:

قرارگاه آسيب هاي اجتماعي، معتادان متجاهر و متكديان را جمع آوري خواهد كرد

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی گفت: «قرارگاهی به نام قرارگاه آسیب های اجتماعی تشکیل می‌شود تا معتادان متجاهر و متکدیان را از سطح شهر جمع آوری کند.»

۱۳۹۴-۰۶-۱۷ کد خبر: 514

د‌غد‌غه آسیب های اجتماعی روی میز شورای شهر:

کارتن خواب‌های تهران، اغلب شهرستانی اند‌

آمارها نشان می‌د‌هد‌ که فراوانی اعتیاد‌ د‌ر محله هرند‌ی جمع شد‌ه است/تجار و بازرگانان نسبت به محله هرندی حساس شد‌ه‌اند‌ و می‌خواهند‌ همچون گذشته که نهضت مد‌رسه سازی را د‌ر این کشور راه اند‌اختند‌ برای حل آسیب‌های اجتماعی این محله نیز موثر باشند‌.

۱۳۹۴-۰۸-۰۶ کد خبر: 845

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر:

درمان کودکان کار معتاد در دستور کار است

طرح توانمندسازی و اشتغال کودکان کار از دیگر اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر است تا این گروه از کودکان وقتی به سن بلوغ نزدیک می‌شوند، بتوانند زندگی مولدی داشته باشند.

۱۳۹۴-۰۸-۱۲ کد خبر: 882