پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور مطرح کرد:

تمرکز مدیریت یکپارچه شهری در حوزه اجتماعی/ حمایت از آسیب دیدگان

سازمان بهزیستی اعتقاد ویژه‌ای به مدیریت یکپارچه در حوزه اجتماعی و کاهش آسیب‌ها دارد/در تمام دنیا خدمات اجتماعی به صورت مدیریت متمرکز ارائه می‌شود و ما می‌توانیم از تجارب سایر کشورها استفاده کنیم.

۱۳۹۴-۰۸-۲۴ کد خبر: 936