پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
معاون سازمان بهزیستی کشور:

توزیع قانونی مواد مخدر می تواند قبح مصرف را بشکند

در طرح پیشنهاد توزیع دولتی تریاک ، اهدافی مانند قطع ارتباط مصرف کننده با قاچاقچی و توقف چرخه خرید و فروش و نیز کاهش مصرف های پرخطر، مورد توجه قرار گرفته است؛ در بحث قانونی سازی توزیع تریاک و مصرف آن در یک فضای مدیریت شده، محل بحث و اختلاف است.

۱۳۹۶-۰۵-۰۲ کد خبر: 2246

کشورهایی که فروش موادمخدر در آنها آزاد و قانونی شده است

اعمال سیاست‌ها و اجرای قوانینی جهت مقابله با شیوع مصرف مواد مخدر از دغدغه‌های اصلی کشورها به حساب می‌آید اما مدت‌هاست روش‌های جایگزینی در جهت مدیریت مصرف مطرح شده که آزادسازی فروش مواد مخدر با نسخ پزشکی و مصارف دارویی از جمله آن است.

۱۳۹۶-۰۵-۰۹ کد خبر: 2265