پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
معاون مرکز ملی مطالعات اعتیاد:

نیم میلیون معتاد از گردونه مصرف مواد غیرمجاز خارج شدند

معاون آموزشی مرکز ملی مطالعات اعتیاد گفت:« خروج حدود نیم میلیون مصرف کننده مواد افیونی از گردونه مصرف مواد غیرمجاز و ورود به چرخه درمان ‏نگهدارنده، اقدام خطیری بود که طی سنوات اخیر صورت گرفته است.‏

۱۳۹۴-۰۶-۱۴ کد خبر: 467

اعتیاد و موادی که شیشه عمر را می شکنند

علت اصلی کاهش مصرف شیشه به طور دقیق مشخص نیست اما اقدامات آگاهی بخشی از آسیب ها و عوارض خطرناک ناشی از مصرف این گونه موادمخدر و اقدامات امنیتی مانند از بین مراکز تهیه و توزیع این مواد، در کاهش مصرف آنها نقش اساسی داشته است.

۱۳۹۶-۰۴-۰۷ کد خبر: 2188

معاون مرکز ملی مطالعات اعتیاد:

طرح توزیع مواد مخدر دولتی باید از طرح پیش از انقلاب پیشرفته تر باشد

در مجموع من با این ایده و سیاست موافقم. چون ایده خوب است اما «کی، کجا، چگونه» انجام دادن طرح اهمیت دارددرهمینجا نگرانی هایی درمورد کارامدی سیستم اجرایی ایجاد می شود سیستم اجرایی کارامد، مدیریت هوشمند، نیروی انسانی سالم ابزارهای اصلی طرح هستند.

۱۳۹۶-۰۵-۰۱ کد خبر: 2240