پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
کد خبر 536
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۱:۳۹
اندازه متن
عضو گروه مأمور سازمان‌های غیردولتی و فعالان اجتماعی حوزه کاهش تقاضا(CSTF):

گردآوری دیدگاه های فعالان مواد مخدر منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی آغاز شده است

گروه مأمور سازمان‌های غیردولتی و فعالان اجتماعی حوزه کاهش تقاضا قرار است صدای نهادهای مردمی و فعالان حوزه کاهش تقاضا مواد مخدر را در این مجمع به گوش شرکت‌کنندگان برساند و دیدگاه‌هایشان را برای سیاست‌گذاران و روسای کشورها تشریح کند.
عضو گروه مأمور سازمان‌های غیردولتی و فعالان اجتماع

عضو گروه مأمور سازمان‌های غیردولتی و فعالان اجتماعی حوزه کاهش تقاضا(CSTF) خبر داد که موفق شده است با راه‌اندازی نظرسنجی اینترنی و برگزاری نشست‌های ملی، منطقه‌ای تا حدودی دیدگاه ها  منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی را برای ارائه در 2016 UNGASS جمع آوری کند. به گفته او  این پروسه تا زمان تشکیل مجمع ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اعتیاد(ادنا) ، عضو گروه مأمور سازمان‌های غیردولتی و فعالان اجتماعی حوزه کاهش تقاضا(CSTF) عباس دیلمی زاده در نشست « معرفی2016 UNGASS» گفت: «آنچه برگزاری این جلسه را با جلسات گذشته متفاوت کرده، استفاده از تجربیات سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه مواد مخدر است. سازمان ملل با این استدلال که باید صدای متخصصان حوزه اعتیاد هم در این مجمع شنیده شود با کمک و حمایت کمیته مواد مخدر ان جی او های وین (VNGOC) و نیویورک (NYNGOC)نیروهایی را متحد کرده تا برای اولین بار گروه مأمور سازمان‌های غیردولتی و فعالان اجتماعی حوزه کاهش تقاضا(CSTF)  برای این مجمع تشکیل شود.»

به گفته او گروه مأمور سازمان‌های غیردولتی و فعالان اجتماعی حوزه کاهش تقاضا قرار است صدای نهادهای مردمی و فعالان حوزه کاهش تقاضا مواد مخدر را در این مجمع به گوش شرکت‌کنندگان برساند و دیدگاه‌هایشان را برای سیاست‌گذاران و روسای کشورها تشریح کند و تلاش کند تا در سیاست‌گذاری‌ها تأثیرگذار باشد و در تنظیم بیانه نهایی مشارکت معنادار داشته باشد.

دیلمی زاده در رابطه با ترکیب گروه ماور سازمان های غیردولتی و فعالان اجتماعی حوزه کاهش تقاضا گفت: گروه مأمور سازمان‌های غیردولتی و فعالان اجتماعی حوزه کاهش تقاضا 31 نماینده دارد که 18 نماینده بر اساس منطقه جغرافیایی [هر منطقه دو مأمور]، 6 نماینده از جمعیت‌های آسیب‌دیده، 3 نماینده برای بررسی رویکردهای جهانی و 4 نماینده هم برای تشکیل کمیته ریاست تعیین شده است.

به گفته او  مشکلات مواد مخدر در مناطق مختلف جغرافیایی با هم متفاوت است بنابر این طبیعی است که اطلاعاتی که اعضای گروه مامور سازمان های غیر دولتی و فعالان اجتماعی حوزه کاهش تقاضا از منطقه خود جمع آوری می کنند، با هم متفاوت  و حتی متضاد باشد که به هر حال این صداها باید در مجمع شنیده شود.  

عضو گروه مأمور سازمان‌های غیردولتی و فعالان اجتماعی حوزه کاهش تقاضا با بیان اینکه به دنبال آن است که نظرات و دیدگاه های کارشناسان را برای ارائه در اجلاس جمع آوری کند، گفت: تاکنون  با راه‌اندازی نظرسنجی اینترنی و برگزاری نشست‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی  تا حدودی دیدگاه ها جمع آوری شده است و این پروسه تا زمان تشکیل مجمع ادامه خواهد داشت.

دیلمی زاده امیدوار است که به عنوان نماینده منطقه آفریقای شمالی و خاورمیانه و آسیای مرکزی بتواند نظرات  فعالان و متخصصان حوزه اعتیاد را با دقت در 2016 UNGASS مطرح کند.


پایان پیام
ارسال نظر